Kiskoteka

Mitä on Kiskoteka?

Kiskottelu on luonnollista syvävenyttelyä, joka perustuu kehon luontaiseen liikepotentiaaliin. Kiskottelu on Jyrki Rytilän (suomen vastaava TRE-ohjaajakouluttaja) kehittämä metodi ja Kiskoteka on menetelmän tuotemerkki. Menetelmä on kehittynyt yli 20 vuoden aikana ja sitä on opetettu yksilöille ja ryhmille niin Suomessa kuin ulkomailla. Kiskoteka on ehkä maailman yksinkertaisin ja luonnollisin tapa vireytyä ja rentoutua keskellä arkea!

Kiskoteka on kehon luontaista syvää venyttelyä ja haukottelua, liikerefleksi, joka löytyy kaikilta selkärankaisilta. Kiskottelun luontainen liike aktivoidaan yksinkertaisilla kehollisilla harjoitteilla, jotka herättävät haukottelurefleksin ja syvän venytyksen. Tätä refleksiä hyödynnetään kehon ja mielen joustavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kiskoteka

Kenelle?

Kiskotekan edellytyksenä on normaali fyysinen ja psyykkinen terveydentila, joka sallii liikunnan harrastamisen. Liikettä ei tehdä väkisin eikä sitä suoriteta ohjaajan mallin mukaan. Konkreettisilla, lyhyillä ja helpoilla tekniikoilla käynnistetään kehon oma liike, jonka impulsseja kuunnellaan rauhassa ja tarkasti. Liike tapahtuu luontaisesti kehon ohjauksessa, juuri sillä tavalla, miten ja mihin suuntaan keho haluaa sen etenevän. Mitään koreografiaa ei myöskään tarvitse muistaa, koska liike on spontaani, siinä hetkessä tapahtuva, ja jokaisen keho liikkuu eri tavalla.

Kiskoteka lisää tutkitusti työntekijöiden subjektiivista hyvinvointia, vähentää oireita ja ongelmia, sekä parantaa toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Näin todettiin Työsuojelurahaston rahoittaman Kohti parempaa kontaktia-hankkeen loppuyhteenvedossa.

Kiskoteka

Hyödyt?

Kiskoteka poistaa jännityksiä ja luo resilienssiä sekä energisoi ja parantaa sosiaalista kanssakäymistä. Kiskottelu parantaa kehoyhteyttä ja luo kehollista turvaa, auttaa avaamaan kehoa, jolloin olo laajenee ja avartuu. Menetelmällä voidaan saada nopeita vaikutuksia omaan vireyteen ja itsesäätelyyn sekä parempaan vuorovaikutukseen. Kiskottelu purkaa stressiä, vireyttää ja rentouttaa samanaikaisesti. Lihakset ja faskiat palautuvat oikeille kohdilleen, mieli ja keho asettuvat synkroniaan. Harjoitteen voi tehdä alle minuutissa, vaikka monta kertaa päivässä, tai sitten liikkeeseen voi uppoutua pidemmäksi aikaa.

Lue lisää .