Energiahoito

Mitä on energiahoito?

Energiahoito on yleiskäsite kaikille hoidoille, joissa hoito tapahtuu eri tekniikoilla ihmisen energiajärjestelmän kautta. Hoito aktivoi, tukee ja tasapainottaa kehon omia paranemisprosesseja ja sen tavoitteena on edistää ihmisen terveyttä ja yleistä hyvinvointia.

BodyMind logo

BodyMind Energy Balancing Method on Suomen Energiahoitajien kehittämä kattava energiahoitokokonaisuus, joka sisältää useita eri tekniikoita erityyppisten ongelmien auttamiseksi. Menetelmä sisältää tekniikoiden lisäksi ymmärryksen siitä, mistä kehon ongelmat syntyvät ja miten ne näkyvät kehossa ja mielessä. Yhdistämällä toimivat tekniikat ja ymmärrys ongelmien syistä saadaan tehokas hoitomuoto, joka on auttanut asiakkaita monenlaisissa vaivoissa. Hoidon avulla syvät lihakset ja hermosto rentoutuvat,  jolloin parasympaattinen hermosto aktivoituu ja keho pääsee siirtymään korjaavaan tilaan.

Hoito sisältää energeettisen jäsenkorjauksen, jossa oikaistaan kehon virheasennot sekä energiakehon hoidon, joka avaa ja aktivoi energiakiertoa. Tunnekehon hoidolla (EFT) on mahdollista päästä käsiksi erilaisiin tunnejumeihin tai traumoihin ja vapautua niistä. Hoitoon kuuluva kivunhoitomenetelmä on osoittautunut tehokkaaksi moniin erilaisiin kiputiloihin. Hoidossa ei manipuloida kehoa, vaan keho saa lisää elinvoimaa parantaa itse itsensä. Rentouttavan ja korjaavan vaikutuksen lisäksi hoito parantaa myös vastustuskykyä.

Energiahoito Jämsä

Tällä hetkellä käytän hoidoissani fyysisen kehon, energiakehon ja tunnekehon hoitoihin kehitettyjä menetelmiä ja olen tason 2 hoitaja sekä henkisen tason 3 harjoittelija. Teen hoitoja sopimuksen mukaan joko kotonani tai asiakkaan luona. Laita viestiä, niin sovitaan sopiva aika ja paikka.

Yleiskuvaus hoidosta
Asiakaskokemuksia

Tietoa energiahoidoista

Ihmistä ympäröi näkymätön energia, jota länsimaissa kutsutaan elämänvoimaksi tai elämänenergiaksi ja itämaissa nimillä chi, ki tai prana. Tästä näkymättömästä energiasta on kyse esimerkiksi silloin, kun astut huoneeseen ja tunnet kireän tunnelman, vaikka kaikki näyttäisi fyysisten aistien havaintojen mukaan olevan hyvin.

Energia kiertää ihmisen kehossa energiakanavia, meridiaaneja, pitkin. Silloin kun energia kiertää tasapainoisesti ja vapaasti, ihminen voi fyysisesti ja psyykkisesti hyvin. Energiakierron tukkeutuminen aiheuttaa ongelmia, joten hoidolla pyritään avaamaan nuo tukkeumat sekä tasapainottamaan ja puhdistamaan kehon energiakierto. Hoito pohjautuu samaan perusajatukseen kuin akupunktio, mutta tässä ei vain käytetä neuloja.

hands-4153292_1920

Energiahoito on yleisnimitys kaikille hoidoille, jossa hoitaja välittää energiaa hoidettavan auttamiseksi. Eri energiahoitomuodoissa energiaa välitetään hieman eri tavoin, mutta perusperiaate on sama. Energiahoito on turvallinen ja lempeä hoitomuoto, joka purkaa kehosta kroonista stressiä ja jännityksiä eli vapauttaa kehon omia resursseja toimintaan.  Hoito tasapainottaa kehoa, vahvistaa immuunijärjestelmän toimintaa sekä aktivoi kehon ja mielen omaa kykyä parantua. Tavoitteena on ylläpitää holistista terveyttä, ehkäistä sairauksien syntymistä, lievittää fyysistä ja psyykkistä kärsimystä sekä parantaa elämänlaatua.  

Energiahoito on usein haaste loogiseen, rationaaliseen ajatteluun oppineelle mielelle, mutta koska hoito vaikuttaa autonomisen hermoston puolella, ei siihe tarvitse edes uskoa vaikutuksia saadakseen. Energiahoitoja voi tehdä myös kaukohoitona, joka on yhtä tehokas hoitomuoto kuin lähihoito. Tosin kaukohoito on yleensä mielelle vielä haastavampi asia ymmärtää, kuin lähihoito.

Linkkejä:
Mitä energiahoito on?
Kultainen Sulka -bloggaajan, Maijun kokemus BodyMind Energy Balancing metodista
Reiki Tummo

Eheä sydän sydämet

Noudatan seuraavia eettisiä ohjeita ja periaatteita:

  • kohtaan asiakkaan arvostavasti ja kokonaisvaltaisesti sekä kunnioitan asiakkaan itsemääräämisoikeutta
  • noudatan täydellistä vaitiolovelvollisuutta
  • ennen hoitoa käyn läpi mitä hoidossa tapahtuu
  • hoidan vaatteiden päältä eli hoito ei edellytä riisumista
  • mikäli asiakkaan vaiva vaatii lääkärin hoitoa tai muun ammattiauttajan apua, ohjaan hänet ottamaan yhteyttä ko. ammattilaiseen
  • sairauden diagnosointi tai lääkityksestä päättäminen kuuluu aina lääkärille
  • mikäli annan hoitoa alaikäiselle, tulee siihen olla vähintään kirjallinen lupa vanhemmalta ja mielellään vanhempi paikalla
  • toimin aina parhaan ymmärrykseni, tietoni ja taitoni mukaisesti sekä ylläpidän ja kehitän ammattitaitoani jatkuvasti
  • mikäli herää kysymyksiä, asiakas voi aina olla yhteydessä minuun

Voit lähettää minulle sähköpostia alla olevalla viestilomakkeella