Kvanttihypnoosi

Kvanttihypnoosi-istuntoa ohjaa asiakkaan korkein tietoisuus hoitajan kannatellessa tilaa ja auttaessa prosessia etenemään parhaalla mahdollisella tavalla läsnäolon tilasta käsin. Kvanttihypnoosi voi olla mielikuvamatka menneeseen, nykyisyyteen tai tulevaan, tai ihan johonkin muuhun. Istunto voi olla myös kehollinen kokemus. Tarinoita ja elämiä voi kokea yhden tai useampia istunnon aikana. Nämä tarinat nousevat alitajunnasta, intuitiivisesta mielestä, ja usein niillä on yhteys tämän elämän ongelmiin, pelkoihin tai uskomuksiin. Koska tarinat ovat peräisin omasta sisäisestä viisaudesta, on niillä myös tärkeä viesti kerrottavana. Viesti voi aueta jo hoidon aikana, tai osa siitä, mutta se voi avautua vasta myöhemmin, ehkä pieninä palasina ja oivalluksina pikku hiljaa.

Kvanttihypnoosi etenee rakkaudellisesti, pakottamatta, korkeamman tietoisuuden ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa hoidettavan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli. Istunnoissa tapahtuu se mitä hoidettava tarvitsee, ei välttämättä se mitä hän haluaa. Hoitajan tehtävänä on tukea prosessia ja auttaa ymmärtämään istunnossa nousseiden asioiden merkitystä.

Hoitoon kannattaa varata aikaa noin kolme tuntia, vaikka yleensä valmista on noin kahdessa tunnissa. Kiire ei saa kuitenkaan tulla. Hoito käsittää alkukeskustelun, istunnon ja loppukeskustelun. Alkukeskustelun aikana on mahdollista kysyä lisää hoidosta ja käymme myös läpi toiveet hoidon suhteen. Tärkeintä on luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, jolloin istuntoon on helppo lähteä. 

ISTUNTOON VALMISTAUTUMINEN

Mieti ennen istuntoa:
– Miksi haluat istunnon (oma motivaatio on avainasemassa onnistuneelle istunnolle)
– Mihin elämänasiohin haluaisit selvyyttä / muutosta / parannusta
– Voit tehdä halutessasi kysymys- ja toivelista em. asioihin liittyen (maksimissaan 3 asiaa tärkeysjärjestyksessä) 

Asioiden miettiminen ja jäsentäminen laittaa prosessin alulle ja helpottaa varsinaista istuntoa. Luota kuitenkin, että saat istunnosta juuri sen, mitä tarvitset kaikkein eniten.

Tervetuloa avaamaan omaa sisäistä viisauttasi!